Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat 

Adatvédelmi irányelvek és sütik frissítésének dátuma: 01- septembrie 2019

A honlap sütiket (cookie-kat) használ. Ezek bekapcsolása teljes mértékben a felhasználótól függ, három lehetőség közül választva: tovább. elfogadom, elvetem. A www.sugasrace.ro honlapot az Asociația Sportivă CovAlpin kezeli, Létrehozzási száma CIS: CV/F/00004/2014, bejegyezve Sepsiszentgyörgyön, Kovászna megye, Románia, email cime: covalpin@gmail.com. A weboldalunk első alkalommal történő meglátogatásakor megjelenik egy süti banner. Ha bezárja a bannert, vagy folytatja látogatását honlapunkon, Ön beleegyezik a sütik irányelvben meghatározott használatával, hacsak nem módosította a böngésző beállításait úgy, hogy az elutasítsa a sütiket (lásd alább), vagy ha nem kattintott a "Süti tiltása" gombra.

Hozzájárulás a személyi adatok kezeléséhez

Amikor egy vállalat vagy szervezet az Ön hozzájárulását kéri, ennek a hozzájárulásnak egyértelműnek kell lennie. Ez a feltétel akkor teljesül például, ha Ön aláír egy hozzájárulási nyilatkozatot vagy egy honlapon – az erre irányuló, világosan feltett kérdésre – bejelöli az igenlő választ.  Így például abból az alaphelyzetből kell kiindulni, hogy a felhasználó/vevő nem kíván marketing célú e-mail-üzeneteket kapni. Tehát egy vállalat vagy szervezet csak akkor tárolhat és/vagy használhat fel személyes adatokat ilyen célból, ha az adatok tulajdonosa ezt kifejezetten engedélyezte – abban az esetben nem, ha egyszerűen elmulasztotta jelezni, hogy nem kíván marketingüzeneteket kapni.

Adatok gyüitése 

Vezetéknév és utónév; lakcím; személyazonosító igazolvány száma; helymeghatározó adatok (pl. mobiltelefon helymeghatározási funkciója); IP-cím;süti (cookie)-azonosító; a telefon hirdetési azonosítója, stb.Ha Ön előzőleg hozzájárult ahhoz, hogy egy vállalat vagy szervezet felhasználja az Ön személyes adatait, Ön bármikor kapcsolatba léphet az adatait kezelő személlyel vagy szervvel (az adatkezelővel) és visszavonhatja a beleegyezését. Ezt követően a vállalat vagy szervezet már nem használhatja fel az Ön személyes adatait. Adott esetben Ön akkor is tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha egy szervezet saját jogos érdekéből, közérdekű feladat ellátása keretében vagy hatóság felkérésére teszi azt. Bizonyos esetekben azonban a közérdek felülírhatja az Ön tiltakozáshoz fűződő jogát, így a vállalat vagy szervezet továbbra is használhatja az Ön személyes adatait. Ez a helyzet állhat elő például akkor, ha a személyes adatok felhasználására tudományos kutatás vagy statisztikai nyilvántartás céljából, illetve hivatalos hatósági eljárás keretében van szükség. Konkrét márkákat vagy termékeket reklámozó, közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú e-maileket csak a címzett előzetes hozzájárulása esetén lehet küldeni. Már meglévő ügyfeleinek azonban a cég küldhet közvetlen üzletszerzési célú elektronikus üzeneteket saját hasonló termékeiről vagy szolgáltatásairól. Önnek joga van bármikor tiltakozni a közvetlen üzletszerzési célú e-mail-üzenetek ellen, és ebben az esetben a cégnek azonnal be kell szüntetnie az Ön adatainak felhasználását. Továbbá a vállalatnak vagy szervezetnek, amikor először kapcsolatba lép Önnel, minden esetben tájékoztatnia kell Önt arról, hogy jogában áll tiltakozni a személyes adatainak felhasználása ellen.

Tipurile de date personale colectate în timp ce folosim serviciile noastre: Vă putem cere să ne furnizați anumite informații de identificare personală care pot fi folosite pentru a vă contacta sau identifica („Date personale”).  Informațiile de identificare personală pot include, dar nu se limitează la: Adresă de e-mail, Prenume și nume, Număr de telefon,Adresă, stat, provincie, cod poștal.

A személyes adatok felhasználásának célja a kommunikáció könnyítése. 

A honlap a személyes adatok felhasználását kizáróan a jobb kommunikáció érdekében teszi, erősítve a felhasználó és a szolgáltató közötti kapcsolatot (táblázatkitöltés, feliratkozás, információk stb.). A leiratkozás a felhasználó kizárólagos joga. A reklamációkat 15 munkanapon belül oldja meg a tulajdonos. A vonatkozó információkat 5 évig tárolja a tulajdonos.

A sütik fajtái, célja és használata 

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett: megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és, figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

A Google Analytics leiratkozásához látogasson el a következő webhelyre:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Keressen konkrét információkat az internetes hirdetéssel kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről a webhelyen: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Gyorsítótár (cache)

átmeneti információtároló elemeket jelent, melyek célja az információ-hozzáférés gyorsítása. A gyorsítás egyszerűen azon alapul, hogy a gyorsítótár gyorsabb tárolóelem, mint a hozzá kapcsolt, gyorsítandó működésű elemek, így ha ezen területek tartalma korábban már bekerült a gyorsítótárba (mert már valaki/valami hivatkozott rá korábban).

Adatok kezelése 

A személyes és számlázási adatokat kizárólag a nevezési díj befizetése céljából és annak jóváírására rögzítjük. A regisztráció során megadott adatokat csak a szervező (egyesület) rögzíti, jelszóval és tűzfallal védett számítógépen tárolja, mely csak a legszükségesebb ideig van online elérhetőségben. A nevezési adatokat jelszóval védett könyvtárban tároljuk, az egyesületen kívül más félnek egyben nem szolgáltatjuk ki. Továbbá a vállalatnak vagy szervezetnek, amikor először kapcsolatba lép Önnel, minden esetben tájékoztatnia kell Önt arról, hogy jogában áll tiltakozni a személyes adatainak felhasználása ellen.

Adathelyezés 

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.

A személyes adatok kiadási politikája 

A Szervező csak a kövekező esetekben adhatja ki a személyes adatokat: - törvény által kényszerítve - a Szervező jogait védve - az esetleges kommunikációs hibák feltárása érdekében - a Látogatók biztonsága érdekében - a Látogató jogi felelősségre vonása elkerülése érdekében

Adatbiztonság 

Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és vírusvédelemmel ellátott adathálózatokat használunk, melyek fizikai védelméről is gondoskodtunk. Személyes adataihoz kizárólag az arra feljogosított munkatársaink férnek hozzá, akiket az adatvédelemre irányadó jogszabályi előírásokkal kapcsolatban kioktattunk

Szolgáltatok 

Putem angaja companii și persoane terțe pentru a facilita serviciile noastre („Furnizori de servicii”), pentru a furniza serviciile noastre în numele nostru, pentru a efectua servicii legate de serviciile noastre sau pentru a ne ajuta în analizarea modului în care sunt utilizate serviciile noastre.  Aceste terțe părți au acces la datele dvs. personale numai pentru a îndeplini aceste sarcini în numele nostru și sunt obligate să nu le dezvăluie sau să le utilizeze în niciun alt scop.

Web-oldalak 

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz a felvett személyi adatok biztonságos kezeléséért, tárolásáért, megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását, illetéktelen személyek hozzáférését, az adatok megismerését. Jogosultság hiányában azokat harmadik személynek nem adja át. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Kiskorúak és gyermekek jogvédelme 

Serviciile noastre nu se adresează persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani („Copii”).  Nu colectăm cu bună știință informații de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani.  Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștienți de faptul că copiii dvs. ne-au furnizat date personale, vă rugăm să ne contactați.  Dacă știm că am colectat date personale de la copii fără verificarea acordului părinților, luăm măsuri pentru a elimina aceste informații de la serverele noastre.

A honlap felhasználójának (látogatójának) jogai

A szabályzat a következő alapjogokat írja elő: Az információhoz való hozzáférés joga; kinek a kezébe jutnak a benevezettek adatai. Betekintés a személyes adatokat (is) tartalmazó információk áramlásába. Az adatok törléséhez való jog; a szervezők késedelem nélkül törlik a verseny után az adatokat (kivételt csak sajátos esetek, statisztikák, legális összesítések képeznek). A személyes vagy más adatok javításának joga (tévedések, elírások, félreértések). A személyes vagy más adatok fagyasztásához (hosszabb ideig való megtartásához) való jog (a szervezők törlésének visszafordítása valamilyen személyes okból kifolyólag). A személyes adatok tárolásához (kikéréséhez) való jog. anspdcp@dataprotection.ro.

Panaszok bejelentése, kezelése

Amennyiben az Előfizetőnek akár a weboldal üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be. Adminisztratív ügyek, panaszok: Asociația Sportivă CovAlpin. Cím: Stadionului utca, 21 szám, bl.17/A/14, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Románia. E-mail: covalpin@gmail.com

Információk és adatvédelem modositása 

Ne rezervam dreptul de a face actualizari oricand  în Politica de confidențialitate. Vă vom notifica despre orice modificare prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină respectiv prin actualizarea „datei efective” în partea de sus a acestei Politici de confidențialitate.  Vă recomandăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pentru a fi la curent cu orice modificare. Modificările la această politică de confidențialitate sunt afișate pe această pagină.

Kapcsolat 

Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi politikával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: 

E-mail: covalpin@gmail.com

Telefon: 0755292634

Adminisztratív ügyek, panaszok: Asociația Sportivă CovAlpin Cím: Stadionului utca, 21 szám, bl.17/A/14, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Románia

Amennyiben elégedetlen a válaszainkkal, panaszt tehet a Személyes Adatok Kezelését Felügyelő Országos Hatóság (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 /40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.hu_HUHU
ro_RORO hu_HUHU
×
×

Cart