1. Általános előfeltételek A honlap használata feltételezi, hogy a belépő elfogadja a felhasználási előírásokat, szabályokat és vonatkozó törvényeket; ezek betartása a belépő kötelessége illetve feladatkörébe tartozik. Amennyiben nem ért egyet ezzel, kérjük ne éljen a további tartalomolvasás lehetőségével. 2. Felhasználási irányelvek Tilos - a tartalmak megváltoztatása, másolása - a tartalmaknak bérmilyen kereskedemi vonzatot kölcsönözni illetve kiplakátolni, bármilyen célból illetve jelleggel - visszafejteni (reverse engineering) a tartalmakat - a szerzői jogok áthágása - a tartalmak átjátszása illetve tükrözése más szerverre. Bármelyik irányelv be nem tartása automatikusan a licenszmegvonás folyamatát vonja maga után 3. A tartalom jellege, szerzői jogi vonzatai A honlap tartalma csak tudnivalók közzétételét szolgálja, nem sugall eredményeket, nem garantál egyéni vagy közösségi sikereket, nem buzdít másra, mint az az általános célokban megfogalmazott. A tartalom ellenőrzött, de a tulajdonos nem vállalja a felelősséget azért, hogy bármely szövegrész eredeti és nem képezi esetleges jogos vagy erőltetett szerzői jogi viták tárgyát A tulajdonos ugyanezeket az elveket vallja a társult honlapok vonatkozó tartalmai terén is. 4. Kikötések A tulajdonost nem lehet felelőssé tenni semmiféle, a rendezvényhez közvetlenül illetve közvetve köthető kár(osod)ért, beleértve ebbe az esetleges vállalkozói kudarcot vagy az ehhez köthető anyagi veszteséget. Továbbá nem vonható felelősségre a tulajdonos a honlap adatainak felhasználásával kapcsolatos sikertelenségekkel, még akkor sem, ha az esetleges működési zavarokat jelentette a felhasználó. 5. Tartalomkiegészítések, időszerűsítések Bár a honlap tartalmát folyamatosan felügyeli a tulajdonos, elismeri egyben, hogy a honlap tartalma és felhasználási módja nem tökéletes; vonatkozik ez a tartalmakra, fényképekre, illusztrációkra (térképekre). A változtatás jogát fenntartja a tulajdonos, beleértve ebbe az időszerűsítéseket (aktualizálást) és a tartalomkiegészítést. 6. honlapközi kommunikáció (ki és befele mutató linkek) A tulajdonos nem felel az esetleges honlapközi kommunikációs kapcsolat zárlataiért (linkmegosztás, ki és befele mutató linkek), ezek tökéletes működéséért. A linkek működése, biztonsága nem a tulajdonos fefelősségkörébe tartozik, bár a honlap általános felügyelete során ezek ellenőrzése is fontos szereppel bír. 7. Felhasználási kódex

A tulajdonos fenntartja a honlap használati módja változtatásának minden jogát, bármelyik pillanatban, előzetes bejelentés nélkül. A honlap adatainak felhasználása (a honlap igénybevétele) annak a bizonyítéka, hogy a felhasználó teljes mivoltában elfogadta a felhasználási kódexet. 8. Törvényvonzatok A honlap működtetését a jelenleg érvényben levő törvények szabályozzák, a tulajdonos tudatosan kerülve az esetleges áthágásokat.

A weboldal használatára vonatkozó általános feltételek.

hu_HUHU
ro_RORO hu_HUHU
×
×

Cart