1. Termeni
Prin accesarea acestui site web, sunteti de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare, toate legile și
reglementările aplicabile, și sunteti de acord că sunteți responsabil pentru conformitatea cu oricare legi
locale aplicabile.
Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, vă sunt interzise utilizarea sau accesarea acestui
site.
2. Licența de utilizare
Nu puteti:
– modifica sau copia materiale;
– utiliza materialele pentru orice scop comercial, sau pentru orice afișaj public (comercial sau
non-comercial);
– încercari de reverse engineering software conținut de pe site-ul companiei noastre;
– elimina orice drept de autor sau alte drepturi de proprietate notatiile din materiale;
– transferati materialele pentru o alta persoana sau „oglinda” a materialelor de pe orice alt server. Aceasta
licenta se va termina automat daca încalcati oricare dintre aceste restrictii.
3. Disclaimer
Materialele de pe acest site web sunt furnizate „ca atare”. Compania noastra nu ofera nicio garantie,
expresa sau implicita, si declina si neaga toate celelalte garantii, inclusiv, fara limitare, garantii sau
conditii de vandabilitate implicite, adecvare pentru un anumit scop, sau non-încalcare a proprietatii
intelectuale sau alta încalcare a drepturilor. Mai mult, compania noastra nu garantează și nu face nicio
declarație cu privire la exactitatea, rezultatele probabile, sau fiabilitatea de utilizare a materialelor de pe
site sau altfel cu privire la astfel de materiale sau pe orice site-uri legate la acest site.
4. Limitari
In nici un caz compania noastra sau furnizorii săi nu pot fi raspunzatori pentru orice daune (inclusiv, fără
limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau cauzate de întreruperea de afaceri,) care decurg din
utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul nostru, chiar dacă compania noastra sau
un reprezentant autorizat al companiei noastre a fost notificat oral sau în scris cu privire la posibilitatea
unor astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite, sau limitările
de răspundere pentru indirecte sau accidentale, aceste limitari nu se pot aplica pentru tine.
5. Revizuiri și Erata
Materialele care apar pe site-ul nostru ar putea include erori tehnice, tipografice, sau fotografice.
Compania noastra nu garantează că oricare din materialele de pe site-ul său sunt corecte, complete sau
actuale. Compania noastra poate face schimbari in materialele continute pe site-ul său, în orice moment,
fără notificare inclusiv la eventuale preturi sau gramaje ale produselor afisate. Compania noastra face
revizii periodice pentru actualizarea materialelor.
6. Link-uri
Compania noastra nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său și nu este responsabila pentru
continutul acestor site-uri. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea de către compania noastra a
site-ului. Utilizarea unui astfel de site web legat este pe riscul propriu al utilizatorului.
7. Modificări Termeni si conditii

Compania noastra poate revizui acești termeni de utilizare pentru site-ul său, în orice moment, fără
notificare.
Prin utilizarea acestui site web sunteti de acord cu versiunea curentă a acestor Termeni și Condiții de
utilizare.
8. Legea în vigoare
Orice cerere cu privire la site-ul web companiei noastre va fi guvernata de legile statului roman, fără
legătură cu conflictul prevederilor legale.

Condiții generale aplicabile utilizare a unui site web.